• Els Herois

Els Humans som terrestres, a la Terra naixem i vivim. Des de l’Antiguitat hem somiat en volar cap als estels i conquistar l’espai.

Alguns Humans han mort en l’obstinació de conquistar l’espai i obrir nous camins a la Humanitat. Mereixen que tots els recordem per sempre, i els honrem com a Herois. Aquí trobaràs un breu resum de la seva vida.

En les pàgines de la Història només estan escrits els noms dels Herois importants, però segur que n’hi ha molts Herois desconeguts; treballadors dels centres espacials que van morir d’accident laboral, emprovadors d’enginys i aparells, operaris que van morir contaminats per radiacions o gasos nocius.

Si saps el nom d’algun d’ells, o tens fotografies, anècdotes o dades que tots hàgim de conèixer, ens escrius i ens informes.

Però també són Herois tots els milions d’Humans de tots els pobles de la Terra que van contribuir amb el seu treball o amb la seva intel·ligència en la Conquesta de l’Espai.

I recorda que tots els Herois són iguals; no necessiten funerals, perquè els hi agraden les flors i la música. I quan honrem a un d’ells, els honrem a tots.

La Fundació Aurora treballarà perquè els nens i joves coneguin els detalls principals de la Conquesta de l’Espai, i en què s’erigeixin memorials que recordin a tots els Humans que van morir o van treballar darrere d’aquella il·lusió.

A mesura que disposem de recursos, disposarem d’una base de dades per intentar recollir el nom de tots ells perquè perduri en la nostra memòria.

Pàgina següent