• La Conquesta de l’Espai
  • La Conquesta de l’Espai

S’han complert recentment cinquanta anys d’un dels moments més importants en la història dels Humans, quan el president Kennedy dels Estats Units ens va marcar la meta de conquistar la Lluna, i ningú ha glossat tan transcendental efemèride.

Res del que tenim avui seria possible si tots els Humans no haguessin participat per aconseguir aquella gesta. Com molt bé va dir l’astronauta Neil Armstrong abans de saltar sobre la superfície lunar: Era un petit pas per un home, però un gran salt per la Humanitat.

Quan John Fitzgerald Kennedy va impulsar aquella tasca, faltaven gairebé totes les coses, i va caldre inventar-ho tot. Fotocopiadores per poder repartir els memoràndums, faxos per transmetre a distància els documents, telèfons perquè els científics i els tècnics poguessin parlar, instruments i procediments mèdics per conèixer els límits del cos humà, instruments per resoldre càlculs que haguessin requerit setmanes i mesos de treball a grups de matemàtics per resoldre’ls per iteració, etc.

Avui, fins i tot els habitants de països més endarrerits disposen a les seves mans de telèfons mòbils amb processadors que tenen una potència de càlcul milions de vegades superior a tots els elements de que aleshores la Humanitat disposava. Llavors, els ordinadors solament eren capaços de posar en ordre targetes, basant-se en instruccions introduïdes mitjançant cintes perforades. Avui, tocant la pantalla d’un telèfon barat, podem saber el lloc on estem, veure els mapes de qualsevol indret de la superfície de la Terra, i accedir a milers de milions de fotografies i textos.

No s’han d’admirar solament els últims avenços tecnològics. Els fruits de la Conquesta de l’Espai estan presents en tots els nostres objectes i activitats.

Si un automòbil funciona sense avaries amb un mínim consum, és perquè la Conquesta de l’Espai va permetre perfeccionar l’obtenció dels metalls i els seus mecanitzats, crear plàstics i adhesius, i assolir cotes de productivitat industrial que han posat a l’abast de tots objectes que abans eren luxes a l’abast de molt pocs adinerats.

El més important és que gràcies a la Conquesta de l’Espai no es van complir les catàstrofes malthusianes, que asseveraven que els Humans avançàvem cap a l’extinció per la fam i les malalties.

Avui, la Terra té problemes, però els Humans hem après des de fa segles a enfrontar-nos amb les dificultats, i a sobreviure.

La major part dels pioners de la Conquesta de l’Espai ja han mort, però l’Anita, la narradora de les nostres històries, explicarà a tots els nens i joves les gestes d’aquests Herois, perquè les coneguin, i les expliquin a la vegada a les futures generacions.

Pàgina següent